Kako definirati i pratiti ključne pokazatelje uspješnosti

Kako bi mogli pratiti poslovanje, potrebno je znati koji su ključni pokazatelji poslovanja koji su za vašu organizaciju i djelatnost kojom se bavite važni. Pri odabiru pokazatelja polazite od pretpostavke da je poznavanje prošlosti preduvjet predviđanju budućnosti.

Za poznavanje prošlosti i analizu poslovanja najčešće se koriste tehnike financijske analize. Većina informacija nužnih za financijske analize nalaze se u financijskim izvještajima

Financijski nam izvještaji daju dublji uvid u financijsko zdravlje poduzeća, dok je njihova interpretacija rezultat interakcije sviju područja poslovanja, od prodaje, marketinga, menadžmenta, izvještavanja, upravljanja rizicima itd. Tri su ključna financijska izvještaja koja poduzetniku nude informacije za analizu poslovanja. Bilanca koja nudi informacije o financijskom stanju poduzetnika, račun dobiti i gubitka koji nudi informacije o financijskom prometu te izvještaj o novčanom tijeku koji nudi informacije o stanju novca.

1/Bilanca ili izvještaj o financijskom položaju na određeni dan 

 • daje sustavan pregled stanja imovine, obveza i kapitala 
 • služi za ocjenu sigurnosti poslovanja
 • daje odgovore na pitanja o likvidnosti, sposobnosti podmirenja kratkoročnih obveza 

2/ Račun dobiti i gubitka ili izvještaj o uspješnosti za određeno razdoblje (RDG)

 • daje informacije o profitabilnosti 
 • pokazuje raznu aktivnosti ali ne pokazuje stanje gotovine odnosno likvidnost poduzeća
 • dobit je računovodstvena kategorija i ovisna je o stavovima, procjenama, vrednovanjima i drugim potrebama vlasnika poduzeća, a sve u skladu sa zakonskim okvirom.

3/ Izvještaj o novčanom toku

 • predstavlja dinamični pristup ocjeni poduzeća
 • daje pregled likvidnosti poduzeća – sposobnost podmirenja svih dospjelih obveza u promatranom razdoblju

Kroz RDG može se dobiti informacije o prodaji (prihodima od prodaje) koja predstavlja važni element poslovanja poduzeća – uspoređuju se prethodno razdoblje i tekuće razdoblje, a koristi se i za planiranje prodaje.


Rashodi se mogu uspoređivati s prethodnim razdobljima, mogu se uspoređivati po strukturi te se u odnose sa prihodima.


Bruto marža se može uspoređivati s prodajom s ciljem utvrđivanja profitabilnosti proizvoda.

U nastavku su neki bitnih pokazatelja koji se uobičajeno koriste u financijskim analizama pirikom izrade poslovnih planova, investicijskih studija, prijava za sufinanciranje, ili pak ih koristi sam poduzetnik kako bi dobio ključne informacije o poslovanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOST PODUZEĆA:

Pokazatelji aktivnosti:

 • Koeficijent obrtaja ukupne imovine
 • Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine
 • Koeficijent obrta zaliha
 • Koeficijent obrta potraživanja
 • Trajanje naplate potraživanja (u danima)
 • Broj dana vezivanja zaliha

Pokazatelji zaduženosti:

 • Koeficijent zaduženosti
 • Koeficijent vlastitog financiranja (kapitala)
 • Faktor zaduženosti

Pokazatelji likvidnosti:

 • Koeficijent tekuće likvidnosti
 • Koeficijent ubrzane likvidnosti
 • Koeficijent financijske stabilnosti

Pokazatelji ekonomičnosti:

 • Ekonomičnost poslovanja
 • Ekonomičnost poslovnih aktivnosti

Pokazatelji profitabilnosti:

 • Neto marža profita
 • Bruto marža profita
 • Stopa povrata imovine 
 • Rentabilnost imovine
 • Rentabilnost kapitala
 • EBITIDA marža

OGRANIČENJA FINANCIJSKIH POKAZATELJA:

Iako su korisna i brza metoda analiziranja poslovanja poduzeća, postoje određena ograničenja:

 • Ovisni su o kvaliteti informacija .
 • Relativne su  mjere, a ponekad je nužno uzimati u obzir i apsolutne vrijednosti.
 • Služe uspoređivanju poslovanja poduzeća kroz određeni period – no nisu baš primjenjivi za usporedbu među poduzećima (osim u slučaju kad bi se uspoređivalo ista poduzeća).
 • Bilanca stanja iz koje se uzimaju određeni podaci je aktivni izvještaj koji se mijenja na dnevnoj bazi.
 • Pokazatelji su samo izračunate vrijednosti – da bi poduzeće bilo uspješno mora koristiti pokazatelje ne samo radi izračuna već i radi pronalaženja najoptimalnijeg načina poslovanja – uz što manje troškova postići željeni poslovni rezultat.

Poduzetnici koji se bave proizvodnjom i prodajom, razumiju koliko su važne zalihe. Ne vođenje brige o zalihama može dovesti do poteškoća kao što su neuspješna prodaja, visoki troškovi zaliha, problemi skladištenja, loše isporuke prema kupcima i dr. Radi izbjegavanja ovakvih okolnosti, poduzetnici uvode praćenje zaliha prema ključnim pokazateljima uspješnosti (KPI). Na taj način mogu učinkovito upravljati zalihama, osigurati zdravi novčani tok, omogućiti prikladni skladišni prostor i dr. Poduzetnik bi trebao na ovaj način sagledavati svaki segment poslovanja. No, također, važno je da se na iscrpljuje i troši resurse na praćenje nepotrebnih pokazatelje koji će mu dati informacije s kojima neće moći ništa poboljšati.

Stoga, svaki poduzetnik treba razmisliti o svojim ciljevima, planovima i na taj način odrediti nekoliko ključnih pokazatelja čije će mu praćenje omogućiti dobivanje ključnih smjernica za budući razvoj.  

Preuzmite ispod obrazac za praćenje ključnih pokazatelja uspjeha!

Autor: ACT Grupa

Je li ti bio koristan sadržaj?

0 / 5. 0

Praćenje financijskih pokazatelja uspjeha

Kratka anketa

Kako bismo bolje razumijeli razmjere trenutne COVID-19 krize, odgovori na par brzopoteznih pitanja

  Smatraš li da je tvoje poduzeće pogođeno COVID-19 situacijom?

  Posluješ li trenutno na hrvatskom tržištu?

  Koja je veličina tvojega poduzeća?

  Dubinska analiza

  Ispunite upitnik samoprocjene o svojem poslovanju za uvid u trenutno stanje vašeg poslovanja u odnosu na ciljeve koje želite ostvariti.

  Ispuni upitnik
  Dubinska analiza